Sự kiện. tháng 12/2022

Đại biểu cấp cao ns

TS. Trần Hữu Sơn: Vai trò của tôn giáo, tín ngưỡng, hương ước phải được bổ sung vào Luật Di sản văn hóa, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Du lịch

Theo dõi Hội thảo Văn hóa 2022, TS. Trần Hữu Sơn, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam quan tâm đến vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cho rằng hiện nay vai trò của tín ngưỡng, tôn giáo và hương ...

Sự chủ động của quốc hội trong hoàn thiện thể chế, chính sách phát huy giá trị văn hóa Việt Nam

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng văn hóa, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa trong sự phát triển bền vững của đất nước. Một trong những định hướng ...

Những nhóm chính sách quan trọng cần tập trung thể chế nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo ra đột phá cho phát triển văn hóa

Tại Hội thảo Văn hóa 2022, trên cơ sở nhìn nhận, phân tích thực trạng, nhận diện những cơ hội và thách thức, Hội thảo đã nhấn mạnh quan điểm "thể chế, chính sách phải kiến tạo để chấn hưng, phát triển văn hóa và thúc đẩy hội nhập quốc tế", đồng thời ...

Hội thảo Văn hóa 2022: Thống nhất kiến nghị 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung làm ngay

Phát biểu tổng kết Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa" được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 1 ngày tổ chức khẩn trương khoa học, Hội thảo đã hoàn thành ...

Cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của văn hóa

“Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa là nội dung lớn, quan trọng và thiết thực. Các chuyên gia cho rằng, thông qua Hội thảo Văn hóa 2022, tầm quan trọng của văn hóa được thể hiện rõ nét. Quá trình xây dựng thể chế, chính sách về ...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: Nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống

Khẳng định Thừa Thiên Huế luôn ý thức sâu sắc giá trị văn hóa truyền thống là tài sản vô giá của các thế hệ tiền nhân để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau, góp phần quan trọng vào ổn định xã hội và tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà tại Hội thảo Văn ...

Đã đến lúc cần đổi mới cơ chế đầu tư cho văn hóa

Một năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa’’ đã được Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với các cơ quan tổ chức thành công. Nhiều ý kiến tại Hội ...

Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật cụ thể, khả thi về phát triển văn hóa

Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” tổ chức ngày 17/12, tại Bắc Ninh đã thành công tốt đẹp. Kết quả Hội thảo đã cung cấp cơ sở thực tiễn và lý luận quan trọng trong việc tiếp tục thể chế hóa ...

ThS.Ls Lại Xuân Cường: Hoàn thiện hành lang pháp luật về văn hóa- Vấn đề tiên quyết để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam

Tại “Hội thảo Văn hóa 2022”, các đại biểu đã quan tâm đến những nội dung chính như rà soát, phân tích hệ thống chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa. Với tư cách là chuyên gia nghiên cứu pháp luật ...

Xây dựng nền văn hóa pháp lý toàn xã hội- Nhân tố quan trọng trong chiến lược xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện

“Hội thảo Văn hóa 2022” diễn ra với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”. Quan tâm đến chủ đề này, các chuyên gia cho rằng, một trong các nội dung cần tiếp tục nghiên cứu đó là vấn đề xây dựng nền văn hóa pháp lý trong ...

Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa: Công cụ hữu hiệu gìn giữ và nâng tầm các giá trị di sản, văn hóa truyền thống

Tại "Hội thảo Văn hóa 2022", vấn đề hoàn thiện thể chế, chính sách, huy động nguồn lực cho nghiên cứu, đẩy mạnh phát triển công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa là một vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Các giải pháp được đưa ra khá ...

TS.Nguyễn Phương Hòa: Mô hình nhà nước là nhà đầu tư xã hội dự kiến giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa

Theo dõi "Hội thảo Văn hóa 2022" do Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục phối hợp tổ chức vừa qua, TS.Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, mô hình Nhà nước là “nhà đầu tư xã hội” có thể là một hướng đi ...

TS.Phan Thanh Hải: Sớm sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống

Nhấn mạnh thể chế, chính sách và nguồn lực cho bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, TS.Phan Thanh Hải, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia kiến nghị cần sớm sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa để khắc phục sự chồng chéo, ...

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm: Nâng cao năng lực, nhận thức, chất lượng lập pháp của Quốc hội về văn hóa

Quan tâm đến chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại Hội thảo Văn hóa 2022, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê K’đăm chỉ rõ một số thách thức trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các ...

ĐBQH Châu Quỳnh Dao: Cải cách thể chế văn hóa phải đồng bộ với cải cách thể chế ở nhiều lĩnh vực khác

Đại biểu Châu Quỳnh Dao – Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang cho rằng, cải cách thể chế văn hóa phải đồng bộ với cải cách thể chế ở nhiều lĩnh vực khác như: kinh tế, chính trị, khoa học - kĩ thuật, giáo dục, y tế, thể dục thể thao... Phát triển văn hóa - xã ...

ĐBQH Nguyễn Thị Sửu: Kỳ vọng những giải pháp đột phá trong cải cách thể chế, chính sách về văn hóa

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên-Huế nêu quan điểm: Những cải cách thể chế, chính sách về văn hóa phải nhận được sự đồng thuận một cách mạnh mẽ của toàn xã hội là nội dung cần được quan tâm và hy vọng ...

ĐBQH Nguyễn Thị Lệ Thủy: Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững, gốc rễ của dân tộc

Theo đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT, đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho sự thịnh vượng, phát triển bền vững, cho gốc rễ của con người, dân tộc. Mấu chốt cần làm hiện nay là hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật để tạo ...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hoàn thiện thể chế, chính sách đáp ứng yêu cầu kiến tạo và chấn hưng, phát triển văn hóa

Chiều 17/12, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh, phát biểu bế mạc Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hoá”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Hội thảo có ý nghĩa quan trọng để ...

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: Phương pháp, cách thức triển khai giáo dục văn hóa và giáo dục để phát triển văn hóa

Tại Hội thảo Văn hóa 2022, PGS. TS. Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã có bài phát biểu tham luận với chủ đề “Giáo dục văn hóa và giáo dục để phát triển văn hóa”. Trong đó đã khẳng định, muốn thực hiện ...

PGS.TS Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng các cơ quan Đảng Trung ương: Phát triển công nghiệp văn hóa là phát triển một ngành kinh tế đặc biệt

PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cho biết, trong các văn kiện Đại hội Đảng trước đây đều nhấn mạnh đến phát triển văn hóa. Đến văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và trong bài phát biểu của Tổng ...

ĐBQH Nguyễn Thị Sửu: Hội thảo Văn hóa 2022 sẽ chỉ ra nguy cơ làm bào mòn, lệch chuẩn văn hóa truyền thống để có giải pháp từ sớm, từ xa

Chia sẻ quan điểm trước thềm ''Hội thảo Văn hóa 2022'', đại biểu Nguyễn Thị Sửu – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên - Huế mong muốn hội thảo sẽ làm rõ được nền tảng gốc của văn hóa Việt Nam; đồng thời chỉ ra được những thách ...

ĐBQH Nguyễn Hải Anh: Chú trọng xây dựng và phát triền công nghiệp văn hóa hội nhập với thế giới

Theo dự kiến, Hội thảo Văn hóa 2022 do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 17/12 tới đây. Quan tâm tới sự kiện quan trọng này, đại biểu Nguyễn Hải Anh, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp kỳ ...

Định hướng, chính sách và nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh

Trình bày tham luận tại Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Định hướng, chính sách và nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh”, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức khẳng định, Thành phố luôn ...

NSƯT Trần Ly Ly: Hội thảo Văn hóa 2022 - Kênh tham vấn chính sách quan trọng để phát triển, chấn hưng văn hóa Việt

Ngày 17/12, Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” sẽ khai mạc. NSƯT Trần Ly Ly - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn kỳ vọng, Hội thảo sẽ là kênh tham vấn chính sách quan trọng để có những cơ chế, ...

Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng, Nhà nghiên cứu đại học Konkuk (Hàn Quốc): Kỳ vọng tăng mức đầu tư cho văn hóa

Quan tâm tới Hội thảo Văn hóa 2022 sẽ diễn ra vào ngày 17/12, Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng, Nhà nghiên cứu Đại học Konkuk (Hàn Quốc) mong muốn, vấn đề tăng mức đầu tư cho văn hóa sẽ được mổ xẻ, tranh luận thật kỹ tại Hội thảo lần này, với nhiều giải pháp ...

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy: Xác định tầm quan trọng trụ cột, dẫn dắt của văn hóa

Ngày 17/12/2022, Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề: ''Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa'' do Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội phối hợp tổ chức chính thức khai mạc, bày tỏ quan điểm tại diễn đàn này, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, ...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn: Bắc Ninh đã sẵn sàng mọi điều kiện tổ chức Hội thảo Văn hóa 2022

Ngày 17/12, Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề: “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” sẽ chính thức bắt đầu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, tỉnh Bắc Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện ...

Khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa

Tại Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề  “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” đã đưa ra nhiều mổ xẻ, phân tích, đề xuất về thể chế chính, sách để bổ sung, tập trung nguồn lực cho phát triển văn hóa trong giai đoạn tới.

TS.Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển du lịch: Cần tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng kết quả Hội thảo Văn hóa 2022

Hội thảo Văn hóa 2022 vừa “khép lại”, nhưng kết quả Hội thảo đã “mở ra” những bước tiến mới trong nhận thức, định hướng chính sách… trong phát triển văn hóa dân tộc. Theo TS.Nguyễn Anh Tuấn- Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Kết luận ...

Thổi “động lực mới” cho ngành văn hóa

Với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” , Hội thảo Văn hóa 2022 do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ VHTTDL, ...

Giải mã thành công “Hội thảo Văn hóa 2022”

Hội thảo Văn hóa năm 2022 “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Theo Tiến sĩ Phạm Ngọc Chiến- Nhà nghiên cứu, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa, Hội thảo nhận ...

Thành công “Hội thảo Văn hóa 2022”: Đào tạo nguồn nhân lực văn hóa sẽ được chú trọng, khơi dậy đam mê ''giữ lửa'' của thế hệ tương lai

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu trong phiên thảo luận “Hội thảo Văn hóa 2022” là việc phát triển nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Quan tâm theo dõi “Hội thảo Văn hóa 2022” qua các nền ...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hoàn thiện thể chế, chính sách đáp ứng yêu cầu kiến tạo và chấn hưng, phát triển văn hóa

Chiều 17/12, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh, phát biểu bế mạc Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hoá”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Hội thảo có ý nghĩa quan trọng để ...