Sự kiện. tháng 12/2022

Đại biểu cấp cao ns

Đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG

Thường trực Ban Bí thư Đang cập nhật địa chỉ

Đồng chí TRẦN THANH MẪN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đang cập nhật địa chỉ

Đồng chí NGUYỄN XUÂN THẮNG

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đang cập nhật địa chỉ

Đồng chí NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đang cập nhật địa chỉ

Đồng chí VŨ ĐỨC ĐAM

Phó Thủ tướng Chính phủ Đang cập nhật địa chỉ

Đồng chí NGUYỄN ĐẮC VINH

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Đang cập nhật địa chỉ

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đang cập nhật địa chỉ

Đồng chí Lê Minh Hoan

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đang cập nhật địa chỉ

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đang cập nhật địa chỉ

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh Đang cập nhật địa chỉ

Đồng chí Đoàn Minh Huấn

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đang cập nhật địa chỉ