Sự kiện. tháng 12/2022

Đại biểu cấp cao ns

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh

Thông tin cá nhân

Tiểu sử