Sự kiện. tháng 12/2022

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

Thứ hai, 19/12/2022 | 08:58

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

Thứ hai, 19/12/2022 | 08:58