Sự kiện. tháng 12/2022

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo và nhà giáo

Thứ tư, 16/11/2022 | 16:19

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo và nhà giáo

Thứ tư, 16/11/2022 | 16:19