Sự kiện. tháng 12/2022

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn: Vinh dự và phấn khởi khi tỉnh được chọn làm nơi tổ chức Hội thảo văn hóa 2022

Thứ hai, 19/12/2022 | 09:11

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn: Vinh dự và phấn khởi khi tỉnh được chọn làm nơi tổ chức Hội thảo văn hóa 2022

Thứ hai, 19/12/2022 | 09:11