Sự kiện. tháng 12/2022

Tinh hoa làng nghề Sơn Đồng

 • Dưới bàn tay tài hoa của người thợ Sơn Đồng, các khúc gỗ được“lột xác” thành những bức tượng tinh tế.

 • Nghề truyền thống điêu khắc, tạc tượng từ gỗ và làm đồ thờ sơn son thếp vàng, thếp bạc đã có từ lâu đời ở Sơn Đồng.

 • Những nghệ nhân ở Sơn Đồng miệt mài bên những sản phẩm điêu khắc tượng thờ.

 • Sản phẩm của làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng chuyên về tượng và đồ thờ sơn son thếp vàng, thếp bạc, phục vụ đời sống văn hoá tâm linh, tín ngưỡng của người dân.

 • Đầu tiên các nghệ nhân sẽ đục, phát dáng tượng, đục các chi tiết, sau đó mài nhẵn tiếp đến chuyển qua giai đoạn sơn.

 • Anh Nguyễn Đình Kiên chia sẻ: Anh theo nghề đã được gần 7 năm, để hoàn thành pho tượng này anh phải dành hơn một tháng trời làm miệt mài.

 • Những câu đối được đánh bóng sau khi sơn để chuẩn bị sơn son thếp vàng.

 • Một trong những sản phẩm thể hiện sự kỳ công của của kỹ thuật sơn son thếp vàng

 • Các sản phẩm mỹ nghệ truyền thống điêu khắc sơn son thếp vàng, bạc của các nghệ nhân Sơn đồng đã đi vào đời sống tâm linh của người dân Việt ở nhiều nơi.

 • Làng nghề Sơn Đồng nổi tiếng với sản phẩm tượng phật, tượng mẫu và các sản phảm đồ thờ cúng.

 • Với đôi bàn tay tài hoa, những người thợ Sơn Đồng đã biến những khúc gỗ vô tri thành những tác phẩm có độ tinh xảo cao.

Tinh hoa làng nghề Sơn Đồng

 • Dưới bàn tay tài hoa của người thợ Sơn Đồng, các khúc gỗ được“lột xác” thành những bức tượng tinh tế.

 • Nghề truyền thống điêu khắc, tạc tượng từ gỗ và làm đồ thờ sơn son thếp vàng, thếp bạc đã có từ lâu đời ở Sơn Đồng.

 • Những nghệ nhân ở Sơn Đồng miệt mài bên những sản phẩm điêu khắc tượng thờ.

 • Sản phẩm của làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng chuyên về tượng và đồ thờ sơn son thếp vàng, thếp bạc, phục vụ đời sống văn hoá tâm linh, tín ngưỡng của người dân.

 • Đầu tiên các nghệ nhân sẽ đục, phát dáng tượng, đục các chi tiết, sau đó mài nhẵn tiếp đến chuyển qua giai đoạn sơn.

 • Anh Nguyễn Đình Kiên chia sẻ: Anh theo nghề đã được gần 7 năm, để hoàn thành pho tượng này anh phải dành hơn một tháng trời làm miệt mài.

 • Những câu đối được đánh bóng sau khi sơn để chuẩn bị sơn son thếp vàng.

 • Một trong những sản phẩm thể hiện sự kỳ công của của kỹ thuật sơn son thếp vàng

 • Các sản phẩm mỹ nghệ truyền thống điêu khắc sơn son thếp vàng, bạc của các nghệ nhân Sơn đồng đã đi vào đời sống tâm linh của người dân Việt ở nhiều nơi.

 • Làng nghề Sơn Đồng nổi tiếng với sản phẩm tượng phật, tượng mẫu và các sản phảm đồ thờ cúng.

 • Với đôi bàn tay tài hoa, những người thợ Sơn Đồng đã biến những khúc gỗ vô tri thành những tác phẩm có độ tinh xảo cao.