Sự kiện. tháng 12/2022

Sôi động làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu

 • Sau khi được nhuộm đỏ, nhuộm hồng, người ta mang tăm đem phơi khô, biến các con đường làng trở nên đỏ rực

 • Thu nhập của mỗi người công nhân ở đây khoảng 200.000 đồng/ngày phơi tăm hương.

 • Những thanh tre, vầu được tách nhỏ ra để chuẩn bị đưa vào máy làm chân hương

 • Công nhân phân loại những chiếc tăm không đạt yêu cầu và sắp xếp lại thành những bó nhỏ để chuyển đi nhuộm chân hương

 • Chân hương sau khi được chẻ và buộc thành bó thì được mang đi nhuộm màu đỏ, hoặc các màu sắc khác, rồi đem phơi.

 • Nghề làm chân hương đã gắn bó với cuộc sống của người dân nơi đây

 • Trước kia, hương được se hoàn toàn bằng tay. Giờ đây đã có sự trợ giúp của máy móc nên năng suất tăng lên nhiều

 • Từ sân nhà cho đến những con đường lớn nhỏ đâu đâu cũng đỏ rực chân hương đang phơi

 • Hương se xong được đem phơi khô. Hương Quảng Phú Cầu không sử dụng hóa chất tạo tàn vòng nên an toàn cho sức khỏe, mùi hương dịu nhẹ

Sôi động làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu

 • Sau khi được nhuộm đỏ, nhuộm hồng, người ta mang tăm đem phơi khô, biến các con đường làng trở nên đỏ rực

 • Thu nhập của mỗi người công nhân ở đây khoảng 200.000 đồng/ngày phơi tăm hương.

 • Những thanh tre, vầu được tách nhỏ ra để chuẩn bị đưa vào máy làm chân hương

 • Công nhân phân loại những chiếc tăm không đạt yêu cầu và sắp xếp lại thành những bó nhỏ để chuyển đi nhuộm chân hương

 • Chân hương sau khi được chẻ và buộc thành bó thì được mang đi nhuộm màu đỏ, hoặc các màu sắc khác, rồi đem phơi.

 • Nghề làm chân hương đã gắn bó với cuộc sống của người dân nơi đây

 • Trước kia, hương được se hoàn toàn bằng tay. Giờ đây đã có sự trợ giúp của máy móc nên năng suất tăng lên nhiều

 • Từ sân nhà cho đến những con đường lớn nhỏ đâu đâu cũng đỏ rực chân hương đang phơi

 • Hương se xong được đem phơi khô. Hương Quảng Phú Cầu không sử dụng hóa chất tạo tàn vòng nên an toàn cho sức khỏe, mùi hương dịu nhẹ