Sự kiện. tháng 12/2022

Phụ nữ Hà Nhì đen ở Y Tý

 • Người Hà Nhì ở Y Tý sống trong những ngôi nhà trình tường bằng đất rất đặc biệt

 • Những người phụ nữ Hà Nhì trong trang phục màu xanh truyền thống gùi đồ bằng sợi dây vắt ngang qua trán

 • Những người phụ nữ Hà Nhì trong trang phục màu xanh truyền thống gùi đồ bằng sợi dây vắt ngang qua trán

 • Kin Chu Phìn là thôn xa xôi nhất của Bát Xát – Lào Cai còn giữ được nhiều ngôi nhà trình tường của người Hà Nhì

 • Phụ nữ Hà Nhì khâu vá bên hiên nhà trình tường

 • Ngày nay nhiều phụ nữ Hà Nhì ở Y Tý không chỉ biết làm nương rẫy mà còn biết làm cả du lịch để đời sống được cải thiện hơn nơi miền biên cương của Tổ quốc

 • Phụ nữ Hà Nhì tự tay làm ra trang phục cho mình

Phụ nữ Hà Nhì đen ở Y Tý

 • Người Hà Nhì ở Y Tý sống trong những ngôi nhà trình tường bằng đất rất đặc biệt

 • Những người phụ nữ Hà Nhì trong trang phục màu xanh truyền thống gùi đồ bằng sợi dây vắt ngang qua trán

 • Những người phụ nữ Hà Nhì trong trang phục màu xanh truyền thống gùi đồ bằng sợi dây vắt ngang qua trán

 • Kin Chu Phìn là thôn xa xôi nhất của Bát Xát – Lào Cai còn giữ được nhiều ngôi nhà trình tường của người Hà Nhì

 • Phụ nữ Hà Nhì khâu vá bên hiên nhà trình tường

 • Ngày nay nhiều phụ nữ Hà Nhì ở Y Tý không chỉ biết làm nương rẫy mà còn biết làm cả du lịch để đời sống được cải thiện hơn nơi miền biên cương của Tổ quốc

 • Phụ nữ Hà Nhì tự tay làm ra trang phục cho mình