Sự kiện. tháng 12/2022

Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022 - Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh Dương Anh Đức

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình

 • Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

 • Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • PGS.TS Đinh Công Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Hà Nội

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022 - Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh Dương Anh Đức

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình

 • Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

 • Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • PGS.TS Đinh Công Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Hà Nội

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phiên chuyên đề Hội thảo Văn hóa 2022