Sự kiện. tháng 12/2022

Mai một làng nghề “rỗng ruột”

 • Anh Lê Văn Tuấn với thâm niên vài chục năm với nghề thổi thủy tinh vẫn hàng ngày ngồi 8 tiếng miệt mài

 • Những ống thủy tinh được đưa lên bàn khò để làm chảy thủy tinh ra cho công đoạn thổi tiếp theo

 • Công việc thổi thủy tinh đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ cao

 • Sau khi nung nóng ở nhiệt độ trên 1000 độ C, thủy tinh sẽ nguội rất nhanh nên công đoạn thổi tạo hình phải rất nhanh

 • Sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện

 • Những chiếc cóng cho chim ăn là mặt hàng chính cho đến thời điểm này

 • Mỗi một phôi ống thủy tinh như này sẽ làm được khoảng 30 chiếc cóng cho chim ăn.

 • Anh Tiến miệt mài bên sản phẩm khách hàng đặt làm bóng đèn trang trí

 • Vừa thổi anh Tiến vừa phải dùng thước cặp để có độ chính xác cao cho từng sản phẩm

Mai một làng nghề “rỗng ruột”

 • Anh Lê Văn Tuấn với thâm niên vài chục năm với nghề thổi thủy tinh vẫn hàng ngày ngồi 8 tiếng miệt mài

 • Những ống thủy tinh được đưa lên bàn khò để làm chảy thủy tinh ra cho công đoạn thổi tiếp theo

 • Công việc thổi thủy tinh đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ cao

 • Sau khi nung nóng ở nhiệt độ trên 1000 độ C, thủy tinh sẽ nguội rất nhanh nên công đoạn thổi tạo hình phải rất nhanh

 • Sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện

 • Những chiếc cóng cho chim ăn là mặt hàng chính cho đến thời điểm này

 • Mỗi một phôi ống thủy tinh như này sẽ làm được khoảng 30 chiếc cóng cho chim ăn.

 • Anh Tiến miệt mài bên sản phẩm khách hàng đặt làm bóng đèn trang trí

 • Vừa thổi anh Tiến vừa phải dùng thước cặp để có độ chính xác cao cho từng sản phẩm