Sự kiện. tháng 12/2022

Làng ươm tơ Cổ Chất

 • Những kén tằm vàng óng trưởng thành trong khoảng thời gian từ 20 đến 25 ngày sẽ được đem đi kéo sợi.

 • Trong những xưởng kéo tơ, những người thợ miệt mài làm việc trong màn khói bốc nghi ngút từ nồi nước luộc kén.

 • Loại bỏ những kén không đạt tiêu chuẩn trước khi luộc kén

 • Gia đình anh chị Mừng, Hinh là 1 trong những hộ gia đình còn làm tơ vàng

 • Kén tằm cho vào nồi được khỏa liên tục thi nhau nhảy lên bàn kéo sợi. Sợi tơ chui qua một lỗ nhỏ rồi cuốn mình vào guồng đang quay tít

 • Trong quá trình ươm tơ, người thợ đun kén trong nước sôi 100 độ C cho keo tơ tan ra để dễ dàng rút thành từng sợi

 • Tơ Cổ Chất được làm thủ công hay bằng máy cũng đều rất đẹp và có chất lượng tốt

 • Sợi tơ được quấn thành từng bó phơi khô dưới nắng

Làng ươm tơ Cổ Chất

 • Những kén tằm vàng óng trưởng thành trong khoảng thời gian từ 20 đến 25 ngày sẽ được đem đi kéo sợi.

 • Trong những xưởng kéo tơ, những người thợ miệt mài làm việc trong màn khói bốc nghi ngút từ nồi nước luộc kén.

 • Loại bỏ những kén không đạt tiêu chuẩn trước khi luộc kén

 • Gia đình anh chị Mừng, Hinh là 1 trong những hộ gia đình còn làm tơ vàng

 • Kén tằm cho vào nồi được khỏa liên tục thi nhau nhảy lên bàn kéo sợi. Sợi tơ chui qua một lỗ nhỏ rồi cuốn mình vào guồng đang quay tít

 • Trong quá trình ươm tơ, người thợ đun kén trong nước sôi 100 độ C cho keo tơ tan ra để dễ dàng rút thành từng sợi

 • Tơ Cổ Chất được làm thủ công hay bằng máy cũng đều rất đẹp và có chất lượng tốt

 • Sợi tơ được quấn thành từng bó phơi khô dưới nắng