Sự kiện. tháng 12/2022

Làng rèn Phúc Sen của người Nùng

 • Sản phẩm dao được bày bán ngay tại làng Phúc Sen

 • Người thợ rèn có thể xác định được độ chín của từng sản phẩm trong lò than để kịp đem nhúng vào chậu nước bên cạnh bễ thụt hơi

 • Tiếng quai búa khắp làng là thứ âm thanh rất đỗi quen thuộc với người dân làng Phúc Sen

 • Những thanh thép được mua vào với giá mười tám nghìn đồng/kg để phục vụ cho rèn dao, cuốc…

 • Những lò rèn ở đây luôn đỏ lửa

 • Sản phẩm nghề rèn của làng làm ra là các công cụ cầm tay có chất lượng cao phục vụ cho cuộc sống hàng ngày

 • Nhờ có máy móc hỗ trợ, ngày nay người thợ rèn ở Phúc Sen đã nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

 • Nhiều phụ nữ ở làng Phúc Sen cũng làm nghề như những người đàn ông khác

Làng rèn Phúc Sen của người Nùng

 • Sản phẩm dao được bày bán ngay tại làng Phúc Sen

 • Người thợ rèn có thể xác định được độ chín của từng sản phẩm trong lò than để kịp đem nhúng vào chậu nước bên cạnh bễ thụt hơi

 • Tiếng quai búa khắp làng là thứ âm thanh rất đỗi quen thuộc với người dân làng Phúc Sen

 • Những thanh thép được mua vào với giá mười tám nghìn đồng/kg để phục vụ cho rèn dao, cuốc…

 • Những lò rèn ở đây luôn đỏ lửa

 • Sản phẩm nghề rèn của làng làm ra là các công cụ cầm tay có chất lượng cao phục vụ cho cuộc sống hàng ngày

 • Nhờ có máy móc hỗ trợ, ngày nay người thợ rèn ở Phúc Sen đã nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

 • Nhiều phụ nữ ở làng Phúc Sen cũng làm nghề như những người đàn ông khác