Sự kiện. tháng 12/2022

Làng hương Phia Thắp trăm năm tuổi của người Nùng

 • Ngay từ đầu bản đã thấy bà con phơi hương mọi nơi

 • Chân hương được làm từ tre hoặc cây mai

 • Công đoạn nhúng hương vào nước keo rồi lăn tẩm với hỗn hợp mùn cưa và bột trầm

 • Người dân nơi đây sống ở nhà sàn nên mọi nhà thường tách thành 2 khu trên và dưới để làm hương

 • Công đoạn nhúng hương vào nước keo rồi lăn tẩm với hỗn hợp mùn cưa và bột trầm

 • Những que hương được nhuộm bằng bằng lá cây rừng, rồi bó lại để phơi khô

 • Bó hương thành từng bó nhỏ, mỗi bó 20 que

 • Chẻ thành nan nhỏ, vót sạch, phơi khô làm que hương

Làng hương Phia Thắp trăm năm tuổi của người Nùng

 • Ngay từ đầu bản đã thấy bà con phơi hương mọi nơi

 • Chân hương được làm từ tre hoặc cây mai

 • Công đoạn nhúng hương vào nước keo rồi lăn tẩm với hỗn hợp mùn cưa và bột trầm

 • Người dân nơi đây sống ở nhà sàn nên mọi nhà thường tách thành 2 khu trên và dưới để làm hương

 • Công đoạn nhúng hương vào nước keo rồi lăn tẩm với hỗn hợp mùn cưa và bột trầm

 • Những que hương được nhuộm bằng bằng lá cây rừng, rồi bó lại để phơi khô

 • Bó hương thành từng bó nhỏ, mỗi bó 20 que

 • Chẻ thành nan nhỏ, vót sạch, phơi khô làm que hương