Sự kiện. tháng 12/2022

Hình ảnh thảo luận chuyên đề - Hội thảo Văn hóa 2022

 • PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

 • Thảo luận chuyên đề - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Thảo luận chuyên đề - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Thảo luận chuyên đề - Hội thảo Văn hóa 2022

 • TGĐ Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh

 • Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

 • KTS. Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội kiến trúc sư Việt Nam

 • GS.TS Từ Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

 • Thảo luận chuyên đề - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Nhạc sĩ, Nhà sản xuất âm nhạc Quốc Trung

 • Thảo luận chuyên đề - Hội thảo Văn hóa 2022

 • GS.TS Từ Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

 • PGS.TS Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hoá, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

 • Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông

 • Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm

 • Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông

 • TS.Trần Thị Thủy, Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 • Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thanh Liêm

Hình ảnh thảo luận chuyên đề - Hội thảo Văn hóa 2022

 • PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

 • Thảo luận chuyên đề - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Thảo luận chuyên đề - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Thảo luận chuyên đề - Hội thảo Văn hóa 2022

 • TGĐ Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh

 • Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

 • KTS. Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội kiến trúc sư Việt Nam

 • GS.TS Từ Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

 • Thảo luận chuyên đề - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Nhạc sĩ, Nhà sản xuất âm nhạc Quốc Trung

 • Thảo luận chuyên đề - Hội thảo Văn hóa 2022

 • GS.TS Từ Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

 • PGS.TS Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hoá, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

 • Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông

 • Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm

 • Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông

 • TS.Trần Thị Thủy, Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 • Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thanh Liêm