Sự kiện. tháng 12/2022

Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng

 • Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

 • Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • TGĐ Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

 • Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Christian Manhart

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh

 • Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn

 • Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

 • Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

 • Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong

 • Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy

 • Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An Phạm Phú Ngọc

 • Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn

 • Nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam Park Nark Jong

Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng

 • Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

 • Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • TGĐ Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

 • Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Christian Manhart

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Hình ảnh Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh

 • Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn

 • Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

 • Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

 • Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong

 • Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy

 • Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An Phạm Phú Ngọc

 • Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn

 • Nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam Park Nark Jong