Sự kiện. tháng 12/2022

Hình ảnh bên lề Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu dự Hội thảo

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu dự Hội thảo

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu dự Hội thảo

 • Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV Nguyễn Đắc Vinh và Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV Phan Thanh Bình trao đổi bên lề Hội thảo

 • Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu dự Hội thảo

Hình ảnh bên lề Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu dự Hội thảo

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu dự Hội thảo

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu dự Hội thảo

 • Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV Nguyễn Đắc Vinh và Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV Phan Thanh Bình trao đổi bên lề Hội thảo

 • Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo Văn hóa 2022

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu dự Hội thảo