Sự kiện. tháng 12/2022

Đặc sắc màn tái hiện lễ hội Katê

 • Lễ hội Katê gắn liền với những đền tháp cổ kính – nơi ngưng đọng nét đẹp một thời của nền văn minh Chămpa rực rỡ.

 • Công đoạn chuẩn bị phần nghi lễ chính thức.

 • Lễ tắm tượng Thần (Mưnay Yang).

 • Sắc màu văn hóa truyền thống hiện lên lung linh, sặc sỡ và trang trọng nhất.

 • Lễ mở cửa tháp (Pơh băng yang).

 • Múa quạt cổ truyền: (Tamia tadik) của đồng bào người Chăm.

 • Vũ nữ Chăm thường đội trên đầu cây nến, nước, hoa trái, trầu cau… để dâng mừng các vị thần. Cầu cho sức khỏe an lành.

 • Múa dâng hoa hướng vọng về thần linh Tháp cổ tại Tháp Chăm

Đặc sắc màn tái hiện lễ hội Katê

 • Lễ hội Katê gắn liền với những đền tháp cổ kính – nơi ngưng đọng nét đẹp một thời của nền văn minh Chămpa rực rỡ.

 • Công đoạn chuẩn bị phần nghi lễ chính thức.

 • Lễ tắm tượng Thần (Mưnay Yang).

 • Sắc màu văn hóa truyền thống hiện lên lung linh, sặc sỡ và trang trọng nhất.

 • Lễ mở cửa tháp (Pơh băng yang).

 • Múa quạt cổ truyền: (Tamia tadik) của đồng bào người Chăm.

 • Vũ nữ Chăm thường đội trên đầu cây nến, nước, hoa trái, trầu cau… để dâng mừng các vị thần. Cầu cho sức khỏe an lành.

 • Múa dâng hoa hướng vọng về thần linh Tháp cổ tại Tháp Chăm