Sự kiện. tháng 12/2022

Chợ trâu Bắc Hà

 • Chợ được mở vào mỗi sáng chủ nhật ngay gần chợ phiên Bắc Hà

 • Một người phụ nữ Mông đem trâu xuống chợ bán

 • Người mua nào cũng ngắm trâu rất kỹ từ cả việc kiểm tra xem trâu đã thay răng lần nào chưa để đoán tuổi.

 • Chợ trâu Bắc Hà (Lào Cai) là chợ trâu lớn nhất ở vùng Tây Bắc

 • Sau khi ưng ý, việc mua bán trâu lại diễn ra khá nhanh

 • Trâu "ken đặc" cả một khu đất rộng hàng nghìn mét vuông ở chợ trâu Bắc Hà.

 • Những người đi mua trâu muốn chọn được trâu ưng ý phải nhìn bằng mắt và sờ bằng tay

 • Giá trâu dao động từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy con. Giá nghé thường ở mức trên dưới 5 triệu một con.

Chợ trâu Bắc Hà

 • Chợ được mở vào mỗi sáng chủ nhật ngay gần chợ phiên Bắc Hà

 • Một người phụ nữ Mông đem trâu xuống chợ bán

 • Người mua nào cũng ngắm trâu rất kỹ từ cả việc kiểm tra xem trâu đã thay răng lần nào chưa để đoán tuổi.

 • Chợ trâu Bắc Hà (Lào Cai) là chợ trâu lớn nhất ở vùng Tây Bắc

 • Sau khi ưng ý, việc mua bán trâu lại diễn ra khá nhanh

 • Trâu "ken đặc" cả một khu đất rộng hàng nghìn mét vuông ở chợ trâu Bắc Hà.

 • Những người đi mua trâu muốn chọn được trâu ưng ý phải nhìn bằng mắt và sờ bằng tay

 • Giá trâu dao động từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy con. Giá nghé thường ở mức trên dưới 5 triệu một con.