Sự kiện. tháng 12/2022

Chợ quê Đình kéo phường

 • Chợ Kéo Phường ở xã Phi Hải, huyện Quảng Uyên họp ngay dưới mái đình cổ.

 • Ngôi đình cổ có 30 gian, mái đình lợp ngói âm dương có 2 tầng. Vì làm bằng gỗ quý nên đến giờ đình vẫn trong tình trạng tốt.

 • Thịt lợn vẫn là mặt hàng không thể thiếu

 • Thuốc lào được coi như đặc sản của tất cả những chợ quê

 • Chợ Kéo Phường không lớn, tất cả hoạt động mua bán chỉ diễn ra trong ngôi đình cổ

 • Những miếng đường phên được bán tại chợ quê

 • Chợ Kéo Phường rất độc đáo vì đó là một ngôi chợ đình

Chợ quê Đình kéo phường

 • Chợ Kéo Phường ở xã Phi Hải, huyện Quảng Uyên họp ngay dưới mái đình cổ.

 • Ngôi đình cổ có 30 gian, mái đình lợp ngói âm dương có 2 tầng. Vì làm bằng gỗ quý nên đến giờ đình vẫn trong tình trạng tốt.

 • Thịt lợn vẫn là mặt hàng không thể thiếu

 • Thuốc lào được coi như đặc sản của tất cả những chợ quê

 • Chợ Kéo Phường không lớn, tất cả hoạt động mua bán chỉ diễn ra trong ngôi đình cổ

 • Những miếng đường phên được bán tại chợ quê

 • Chợ Kéo Phường rất độc đáo vì đó là một ngôi chợ đình