Sự kiện. tháng 12/2022
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TÀI LIỆU HỘI THẢO VĂN HÓA 2022: THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH, NGUỒN LỰC CHO PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

Trân trọng giới thiệu tài liệu Hội thảo Văn hóa 2022: Thể chế, chính sách, nguồn lực cho phát triển văn hóa

Trân trọng giới thiệu tài liệu Hội thảo Văn hóa 2022: Thể chế, chính sách, nguồn lực cho phát triển văn hóa. Tài liệu gồm 02 quyển:

Quyển 1 gồm các phát biểu, tham luận theo chương trình Hội thảo, tham luận của Bộ, ngành, cơ quan trung ương, tham luận của địa phương. 

Quyển 2 gồm tham luận của các chuyên gia. 

 

Xem nội dung chi tiết tại đây: 

Quyển 1.

Quyển 2.