Sự kiện. tháng 12/2022

Diễn giả Hội thảo

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế

Thông tin cá nhân

Tiểu sử